Зразок тестів по темі" Бактерії. Одноклітинні організми2 6 клас.

                                                                                      І варіант

1 рівень.         Одна правильна відповідь.

1) бродіння - це а) процес утворення органічних речовин; б) процес розкладу органічних речовин без участі кисню;в) процес розкладу речовин за участі кисню;г) процес утворення орг. речовин на світлі.

2) паразити - це організми, які: а) живуть за рахунок відмерлих решток; б) за рахунок живих організмів і наносять їм шкоди;в) живуть в живих організмах і допомагають їм у живленні;г) живляться перегноєм.

3) назвати органели амеби протей: а) вічко, джгутик, травна вакуоля; б) травна вакуоля, ядро, корененіжки, скоротлива вакуоля; в) два ядра, травна вакуоля, корененіжки; г) ядро, скоротлива вакуоля, вічко.

2 рівень.    Кілька правильних відповідей.

1.Бактерії мають у будові: а) Клітину, клітинну мембрану, оболонку, ядро; б) нуклеоїд, травна вакуоля, клітинна мембрана, оболонка; в) нуклеоїд, газові вакуолі, хлорофіл клітинна стінка; г) нуклеоїд, клітинна стінка, мембрана, дрібні рибосоми.

2. Збудник і переносник дизентерії: а) амеба протей; б) комар; в) муха хатня; г) амеба дизентерійна.

3. Статеве розмноження - це: а) за допомогою гамет; б) процес збільшення кількості особин і обмін інформацією; в) прцес утворення копій материнських організмів; г) процес, після якого утворюється зигота.

         ІІІ рівень. Встановити відповідність між клітинами губки і їх функціями.

1 джгутикові клітини                                  А утворюють зовнішній шар клітин

2 амебоподібні клітини                            Б спрямовують і захоплюють їжу

                                                                   В здатні до фагоцитозу, утворюють інші клітини

3 покривні клітини                                     Г беруть участь у розмноженні

                             Встановити послідовність статевого процесу хламідомонади

а) злиття цитоплазми; б) зєднання передніми кінцями; в) злиття ядер; г) утворення зиготи; д) поділ на 4 клітини; е) обмін ДНК.

                                                         IV рівень

                         Описати значення діатомових водоростей і губок у природі і для людини.