Урок №2

                 Тема: РІЗНОМАНІТНІСТЬ ЖИТТЯ. ПОНЯТТЯ ПРО ВІРУСИ.

                 Мета - освітня: повторити основні царства живої природи: рослини,тварини,гриби,дробянки; вияснити різницю                                                між еукаріотами і прокаріотами; повторити поняття про клітину і клітинну будову живих                                                            організмів. вияснити будову вірусів як неклітинних форм життя,їх відмінність від бактерій.

                            розвиваюча: розвивати поняття клітинної будови організмів; поняття класифікації; ввести поняття про                                                  віруси, як паразити різних клітин і окремі форми життя.

                            виховна: виховувати бережне ставлення до здоровя; необхідність раціонального харчування та                                                         охорони довкілля.

                      Відео - уривок - ВІРУСИ. 

                             ПЛАН І ХІД УРОКУ

             І. Актуалізація опорних знань.

                 - цифровий диктант: ознаки живих організмів - вибрати правильні твердження; 

                - словниковий диктант - диктуються визначення, записуються назви термінів.

              - усне опитування - чим відрізняється авто - та гетеротрофне живлення? як дихають живі організми?

            ІІ. Вивчення нового.

             1. Робота над &2- 1 - ий абзац: розібрати, які живі організми є на Земній кулі? - вияснити царства живої природи;

                                                                  - розставити у зростаючому порядку уількість видів різних царств; 

                                                                 - формулювання висновків в процесі бесіди.

            2. Вияснення про зміни в довкіллі під впливом живих організмів:

                                           - учні називають приклади біологічного вивітрювання; приклади впливу рослин і тварин на                                                     довкілля; 

                                           - по підручнику виясняємо корисний і шкідливий вплив організмів, учні називають приклади;

                                           - конкретніше виявляєм шкідливий вплив організмів одні на одних- хвороботворні тварини,                                                     бактерії; такі хвороби, як грип, СНІД, вітряна віспа і поняття вірусів.

          3. Демонстрація відеофільму - Віруси - внутрішньоклітинні паразити.( 8 хв.)

           4. Обговорення фільму. - Чому віруси? ( походження назви). - Чому вони - внутрішньоклітинні паразити? - Як                                                                уберегтися від вірусних хвороб? ( поняття щеплення), противірусні препарати,                                                                      вітамінС, інші вітаміни. - Яке значення загартовування?

                                                   ІІІ. Закріплення вивченого.

                                                        - висновки на ст.8; - контрольні запитання до &2. 

                                                     Д/З - &2, завдання на ст.8, завдання в зошиті.