Урок №1

                                                               Біологія - наука про життя. Основні ознаки живого.

      Мета: Освітня - поглибити знання про біологію як науку,про предмет вивчення і дослідження біології; звернути увагу                                      на основні відмінності живої природи від неживої: розмноження, ріст, обмін речовин і енергії,                                                  пристосування до довкілля; вивчити основні терміни;

             Розвиваюча - розвивати поняття неперервності життя, взаємозвязку живого з довкіллям, зазначити важливість                                         чистоти довкілля; логічне мислення;

               Виховна - виховувати любов до проявів життя, бережливе ставлення до себе і до оточуючого середовища.

    Обладнання: слайди, плакати, таблиці.

                                                     План і хід уроку.

     І. Опорні знання. Виясняю у формі повторення попередніх знань з природознавства.

                              - поняття живої і неживої природи - називати предмети;

                              - виокремлення відмінних ознак;

                              - тестові завдання по слайду. 

      ІІ. НОВА ТЕМА:  ( по зошиту з друкованою основою)  

                                   1. Наука біологія.  - визначення по підручнику і в зошиті.

                                   2. Структура біології. - пояснення схеми в зошиті - ботаніка, зоологія, мікологія,вірусологія, мікробіологія.

                                  3. Біологічні науки: морфологія, анатомія,фізіологія, екологія - по зошиту.

                        УЗАГАЛЬНЕННЯ: по малюнках на слайді із презентації.

                                  4. Ознаки живого.

а) розмноження - запис у зошиті, приклади розмноження рослин із життя.

б) ріст - визначення поняття; учні називають приклади росту тварин і рослин.

в) обмін речовин - визначення поняття і обговорення по схемі в підручнику і в зошиті; - живлення, як перший етап обміну речовин; У рослин - фотосинтез ( робота із зошитом, обговорення). - виділення  шкідливих речовин; - перетворення речовин і енергії, засвоєння всередині організмів; - обмін енергією- запис в зошити; обговорення використання енергії різними організмами; використання енергії рослинами.

                       УЗАГАЛЬНЕННЯ _ вставити в текст пропущені слова.

                              5. Пристосування до довкілля.

                                       - рослини лісу; - рослини пустель; - рослини водні; - рослини паразити і хижаки; культурні рослини.

                                6. Виконання завдання по зошиту.

                  ІІІ. ВИСНОВКИ З УРОКУ

                           - що запамятали? - що засвоїли? - навіщо охороняти рослини? - які терміни вивчили?

                ІV. Домашнє завдання - всім параграф № 1. Спостерігати рослини по дорозі додому і біля дому.