Урок № 3.

                                                     НАУКИ, ЯКІ ВИВЧАЮТЬ ЖИТТЯ. МЕТОДИ ВИВЧЕННЯ ОРГАНІЗМІВ.

    МЕТА: освітня: поглибити знання учнів про науки, що вивчають живі організми; ознайомитись із методами вивчення                                      живого та їх сутністю.

                розвиваюча: розвивати поняття взаємозвязку будови і функцій органів; поняття живого і його властивостей;                                               поняття класифікації; логічне мислення. 

                виховна: виховувати бережне ставлення до здоровя і до природи.

 ОБЛАДНАННЯ: таблиці, малюнки, презентація.

                                                   ПЛАН І ХІД УРОКУ

І. Перевірка знань: індивідуальні завдання( письмові); усне опитування.

ІІ. Актуалізація знань.    - Дати визначення біології. - Які царства живої природи існують? - Що ми про них вивчаємо і                                                        знаємо?

ІІІ. Вивчення нового.

1. Повідомлення учня: ботаніка, зоологія, мікологія, мікробіологія, вірусологія.

2. Ознайомлення з науками - морфологія, анатомія, фізіологія, екологія.

            - запис визначень у зошити- ст.4, завд.№1.

             - завд.№2 по зошиту.

3. Повідомлення: науки за обєктом вивчення: ентомологія, арахнологія, малакологія - зоологічні;

                              бріологія, ліхенологія, поліофітологія - ботанічні.

4. Презентація учнів про науковий метод у  біології, обговорення і доповнення.

                                                             - спостереження, порівняння, опис, припущення.

                                                           - послідовність методів: спостереження - припущення - пргноз - нові спостереження-                                                                 гіпотеза- експеримент - теорія.

ІV. ЗАКРІПЛЕННЯ

             ст. 5 зошита - завд.№5, 6. - обговорення завдань;

            - формулювання висновків з уроку.

V. Д/З - $3,4. Вправи до параграфів.