Тести по темі ВСТУП 6 клас

                                                                                 І ВАРІАНТ

1. Припущення, в яких прогнози перевірені спостереженнями,але не підтверджені експериментом:

     а) теорія; б)наукова гіпотеза;  в) експеримент;г) закон

2.  Гіпотези, які підтверджені експериментом: 

а) теорія; б) наукова гіпотеза; в) спостереження; г) порівняння

3. Наука про рослин: а) ботаніка; б) анатомія; в)фізіологія; г) мікологія

4. Цитологія вивчає: а) клітини; б) тканини; в) живі організми; г) віруси

5. Неклітинні форми життя - це: а) бактерії; б) віруси; в)мікроорганізми;г) рослини

6. Прокаріоти це - а_ віруси; б) рослини; в) бактерії; г) тварини

7. Вірусні хвороби: а)СНІД; б)віспа; в)кір; г)туберкульоз

8. Еукаріотами є: а)рослини; б) тварини; в)віруси; г)гриби

9. Скласти послідовність рівнів організації організмів: а) організм; б)клітина; в)молекула г)орган; д) тканина

10. Скласти відповідність.

        А Ріст                                                                       1. Кількісні зміни в організмі;

       Б Опис                                                                       2. Наука, що вивчає будову органів;

       В Розмноження                                                        3. Записи рис будови невідомих організмів

       Г Анатомія                                                                 4. Відтворення собі подібних

                                                                                   ІІ ВАРІАНТ

   1. Поглинання речовин, перетворення їх в організмі, виділення шкідливих решток - це: 

              а) розмноження; б) ріст; в) обмін речовин;  г) пристосування

  2. Зміни в будові організму, які дають можливість вижити в умовах довкілля - це

              а) обмін речовин; б) розмноження; в) пристосування; г) розвиток

3. Послідовні зміни в живих організмах, які дають можливість розмножуватись і поширюватись - це 

               а) ріст; б) обмін речовин; в) пристосування; г) розвиток

4. Вірусна хвороба: а) туберкульоз; б) дифтерія; в) холера; г) грип

5. Неклітинні форми життя: а) рослини; б) віруси; в) тварини; г) гриби

6. Гістологія вивчає: а) клітини; б) тварини; в) органи; г) тканини

7. Науки, які вивчають живі організми: а) математика; б) фізика; в) біологія;  г) екологія

8. До еукаріот належать: а) рослини; б) тварини; в) гриби; г) бактерії

9. Скласти послідовність наукового методу біології: а) прогноз; б) спостереження; в) припущення; г) теорія; д) експеримент

10. Скласти відповідність:

        А Припущення                                        1. Практична перевірка припущень

       Б експеримент                                         2. Суть виявлених властивостей організмів

       В Ботаніка                                                3. Прокаріоти, які мають нуклеоїд

       Г Бактерії                                                  4. Наука про рослин